Wales Touch Association Membership Portal - Porth Aelodaeth Cymdeithas Cyffwrdd Cymru

  

INDIVIDUALS - UNIGOLION

NEW MEMBER - AELOD NEWYDD

Click here to become a member of the WTA

Ymaelodwch yma i ddod yn aelod o CCC

RENEWING MEMBERS - AELOD SY'N ADNEWYDDU

Click here to login and renew membership with WTA

Pwyswch yma i adnewyddu'ch aelodaeth gyda CCC

HOW YOUR MEMBERSHIP IS USED:                                   SUT Y DEFNYDDIR EICH AELODAETH:
  • Yearly Affiliation fees (FIT/EFT)
  • Running costs (website, bank, accounting, touch balls etc)
  • Coach and referee development support
  • Training venues
  • Reducing tournament fees

Allocation of membership funds is priorities as listed out above.

The allocation of the percentage remaining after the first two items are

covered will be decided by the board.

 

  • Ffioedd ymlyniad blynyddol (FIT/EFT)
  • Costau rhedeg (gwefan, banc, cyfrifydd, peli ac ati)
  • Cymorth datblygu hyfforddwyr a dyfarnwyr
  • Meysydd ymarfer
  • Lleihau ffioedd cystadlu

Mae dyraniad y cyllid aelodaeth yn cael ei blaenoriaethy fel y rhestrir

uchod.  Bydd y bwrdd yn penderfynu sut i ddyrannu'r canran sy'n

weddill ar ol taliadau'r ddau eitem ar frig y rhestr.